Nieuws

 

Het koor wordt per 31 maart 2019 ontbonden. Dit als gevolg van het teruglopend ledenaantal en te weinig nieuwe aanwas.