Sinds de jaarvergadering van 2017 is de bestuurssamenstelling als volgt:

 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bibliothecaris/Ledenadministratie

 

Wil Botman

Wieke Venema

Hans Prins

Renate Schemmel

06-38711109

06-22433211

0162-433872

06-12705701