Sinds de jaarvergadering van 2017 is de bestuurssamenstelling als volgt:

 

Voorzitter

Vice-voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bibliothecaris/Ledenadministratie

 

vacant

Renate Schemmel

Wieke Venema

Hans Prins

Renate Schemmel

 

06-12705701

06-22433211

0162-433872

06-12705701